CENTRUM WSPIERANIA RODZIN "SWOBODA"

Kierownik/Dyrektor

Elżbieta Chełkowska
ul. Swoboda 59, 60-389 Poznań
tel. 61 867-35-61, 61 867-62-21
ddz1@poczta.neostrada.pl
www.cwr-poznan.pl

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

ustawy z:09.06.2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 27.08.2009r. o finansach publicznych,12.03.2004r.o pomocy społecznej, 08.03.1990 r. o samorządzie gminnym, 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym, 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych, 29.07.2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 26.10.1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych

Regulamin

  Oświadczenia majątkowe

  • dyrektor Elżbieta Chełkowska
  • Dyrektor Centrum Wspierania Rodzin "Swoboda" Elżbieta Chełkowska

  Historia zmian

  udostępniający/wytwarzający: Hanna Ludziejewska
  ostatnia zmiana w dniu 2017-06-30 08:28 - oświadczenie majątkowe za 2016 r. (Wprowadzenie informacji)