MIEJSKIE CENTRUM INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Kierownik/Dyrektor

Dyrektor Jerzy Krysiak
ul. Dolne Chyby 10, 62-081 Poznań-Przeźmierowo
tel./fax 61 814-22-71 (dyżurka całodobowo)
godziny urzędowania: 9.00-15.00 (Sekretariat)
sekretariat@mcik.org.pl
www.mcik-poznan.cop.pl

Kompetencje i zadania

 1. Miejskie Centrum realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, polegające na zapewnieniu pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w stanie kryzysu, w tym dotkniętych przemocą.
 2. Celem działania Miejskiego Centrum w ramach interwencji kryzysowej jest przywrócenie ww. osobom i rodzinom równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.
 3. W ramach interwencji kryzysowej Miejskie Centrum udziela się w szczególności poradnictwa specjalistycznego oraz schronienia przez całą dobę.

Akty prawne, regulujące funkcjonowanie jednostki

Miejskie Centrum Interwencji Kryzysowej działa w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r.o finansach publicznych; ustawę z dnia 5 czerwca 1998 r.o samorządzie powiatowym; ustawę z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym; ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego.Uchwałę Rady Miasta Poznania Nr LXXI/752/IV/2005 z dnia 7 czerwca 2005 r. 

Budżet jednostki na bieżący rok

Budżet na rok 2011 wynosi: 2 210 564 zł

Wartość posiadanego mienia

Wartość mienia jednostki wynosi: 2 188 186 zł

Regulamin

  Oświadczenia majątkowe

  • dyrektor Jerzy Krysiak

  Historia zmian

  udostępniający/wytwarzający: Karolina Łapa
  ostatnia zmiana w dniu 2018-02-07 16:33 - Karolina Łapa (Wprowadzenie informacji)