ZESPÓŁ ŻŁOBKÓW NR 2

Kierownik/Dyrektor

Justyna Przybylska
ul. Szamarzewskiego 5/9, 60-514 Poznań
tel. 61 847-37-00, fax 61 843-78-10, kom. 537 900 216
godziny urzędowania: 6:00 - 17:00
zlobek24@wp.pl
www.kalinka.poznan.pl

Kompetencje i zadania

"KALINKA",  ul. Szamarzewskiego 7/9, 60-514 Poznań, tel. 61 847-37-00

"KONICZYNKA, ul. Nowy Swiat 7/11, tel. 061 847-43-15, kom. 537 900 778

"STOKROTKA", Al. Wielkopolska 21/25, 061 852-60-43, kom. 537 900 966

Regulamin

  Oświadczenia majątkowe

  • dyrektor Grażyna Czerwińska
  • p.o. dyrektora Zespołu Żłobków Nr 2 Justyna Przybylska

  Historia zmian

  udostępniający/wytwarzający: Władysława Prętka
  ostatnia zmiana w dniu 2018-08-16 12:19 - załącznik nr 7_oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (Wprowadzenie informacji)